altBiuro Projektu

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pawińskiego 5B,
02-106 Warszawa
numpress@ippt.pan.pl

Kontakty:

d/s merytorycznych: dr hab. Piotr Kowalczyk, tel.: (+48)22-826-1281 wew.257
d/s finansowych: Piotr Matejek, tel./fax: (+48)22-826-2522